000 00532nam a22001937a 4500
999 _c18550
_d18550
005 20190502090931.0
008 180629b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9788184005899
_c199/-
040 _aILEAD-Library
041 _aEnglish
082 _a658.421
_bINA(ROK)
100 _aInamdar, Nikhil
_91513
245 _aRokda :
_bhow baniyas do business /
_cNikhil Inamdar
260 _aGurgaon :
_bRandom house India,
_c2014
300 _a240
650 _aEntrepreneurship
_9959
650 _aBusiness success
_97804
942 _cBK